ანტილოპებიწყვილჩლიქოსანი ძუძუმწოვრების ჯგუფი ძროხისებრთა ოჯახისა. აერთიანებს სხვადასხვა გარეგნობისა და ზომის ცხოველებს, რომლებსაც ცხოვრების ნირიც განსხვავებული აქვთ. ანტილოპები ჯოგებად ცხოვრობენ, იკვებებიან ბალახოვანი მცენარეებით, იშვიათად ხის ფოთლებით. ცნობილია მათი 1500-ზე მეტი სახეობა.

მამალი და მდედრი ანტილოპები

ანტილოპებზე ნადირობენ, იყენებენ მათ ხორცს, ტყავს, რქებს, მაგრამ მრავალი სახეობის რაოდენობა იმდენად შემცირდა, რომ მათზე ნადირობა ნაწილობრივ ან მთლიანად აიკრძალა.

ლიტერატურა რედაქტირება