ანგარი — აეროდრომის შემადგენელი ელემენტი. ღია, გადახურული ან მიწისქვეშა ნაგებობა, რომელიც სპეციალურად აღჭურვილია იმისათვის, რომ უზრუნველყოს თვითმფრინავების განთავსება, შემოწმება-დათვალიერება, შეკეთება და ფრენისწინა მომზადება.

თვითმფრინავის ანგარის სქემა