ამური (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ამური შეიძლება აღნიშნავდეს: