ამაღლება (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ამაღლება შეიძლება აღნიშნავდეს: