ამალგამი ქიმიაში — ლითონთა შენადნობი, რომელთაგანაც ერთ-ერთი აუცილებლად ვერცხლისწყალია. შეიძლება იყოს თხევადი, რბილი პლასტიკური ან მყარი, ვერცხლისწყლის შემცველობის მიხედვით. წარმოიქმნება მეტალური ბმებით[1].

ვერცხლის და ვერცხლისწყლის ბუნებრივი ამალგამი

თითქმის ყველა ლითონს შეუძლია ვერცხლისწყალთან ამალგამის წარმოქმნა, გამონაკლისებია რკინა, პლატინა, ვოლფრამი და ტანტალი. ვერცხლისა და ვერცხლისწყლის ამალგამი მნიშვნელოვანია სტომატოლოგიაში. ვერცხლისწყლისა და ოქროს ამალგამს იყენებენ ოქროს მადნისაგან გამოყოფის დროს. სტომატოლოგიაში ვერცხლისწყლის ამალგამები გამოყენებულია ისეთ ლითონებთან, როგორებიცაა ვერცხლი, სპილენძი, ინდიუმი, კალა და თუთია.

სქოლიორედაქტირება

  1. Callister, W. D. "Materials Science and Engineering: An Introduction" 2007, 7th edition, John Wiley and Sons, Inc. New York, Section 4.3 and Chapter 9.