ალიანსი — შეთანხმება ან მეგობრობა ორ ან მეტ პარტიას შორის, დამყარებული საერთო მიზნებისა და ინტერესების დაცვისათვის.

ალიანსის მაგალითები

რედაქტირება

საერთაშორისო ურთიერთობებში, ანგლო-პორტუგალიური ალიანსი, რომელიც 1373 წელს გაფორმდა ინგლისის სამეფოსა და პორტუგალიას შორის, მსოფლიოში უძველესი ალიანსია და იგი დღესაც ძალაშია.

ლიტერატურა

რედაქტირება