ალიაბადი (ბილიასუვარი)

სოფელი აზერბაიჯანში, ბილიასუვარის რაიონი.