ალეუტური ენა

ალეუტური ენაალეუტების ენა. ესკიმოსურ-ალეუტურ ენებს ეკუთვნის.

ალეუტური ენა
Unangam Tunuu
გავრცელებულია ალასკა, ალეუტის კუნძულები
მოლაპარაკეთა რაოდენობა დასავლეთ ცენტრალური დიალექტი: 60-80, აღმოსავლური დიალექტი: 400
ლინგვისტური კლასიფიკაცია ესკიმოსურ-ალეუტური
ალეუტური ენა
ენის კოდები iso2=ale