ალბანური დამწერლობა (მრავალმნიშვნელოვანი)

საკუთარი სახელი ალბანური დამწერლობა შეიძლება აღნიშნავდეს: