ათწლეული — ყველაზე ხშირად იგულისხმება კალენდარული ათწლეული, დროის პერიოდი, რომელიც მოიცავს ათ წელიწადს (იწყება 1 იანვარს და მთავრდება 31 დეკემბერს). ტერმინი „ათწლეული“ ასევე ხშირად გამოიყენება ნებისმიერი თვისების დროის 10-წლიანი პერიოდის აღსანიშნავად, მაგალითად: საქმიანობის ათწლეული; ორგანიზაციის ათწლეული და სხვა.

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება