ათასისთავი — ძველ საქართველოში სამხედრო და ადმინისტრაციული ფუნქციების მქონე ადგილობრივი მოხელე. ემორჩილებოდა ერისთავს. გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში ათასისთავს მინბაში ეწოდებოდა.

ლიტერატურა

რედაქტირება