72 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

სამოცდათორმეტი — სამოცდამეთორმეტე ნატურალური რიცხვი. არის სამოცდათერთმეტის მომდევნო და სამოცდაცამეტის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 72. 72 არის ლუწი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „სამოცდათორმეტი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია სამი ოცი და თორმეტი (იგულისხმება სამოცდაათზე ორი ერთეულით მეტი).

72 (რიცხვი)
← 71 72 73 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 23× 32
ქართული ობ
რომაული LXXII
ბერძნული ΟΒ´
ორობითი 100 1000
ოქტალური (რვაობითი) 110
თორმეტობითი 60
თექვსმეტობითი 48
მორზეს კოდი – – · · ·  · · – – – 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება ლუწი

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება