71 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

სამოცდათერთმეტი — სამოცდამეთერთმეტე ნატურალური რიცხვი. არის სამოცდაათის მომდევნო და სამოცდათორმეტის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 71. 71 არის კენტი და მარტივი რიცხვი. სიტყვა „სამოცდათერთმეტი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია სამი ოცი და თერთმეტი (იგულისხმება სამოცდაათზე ერთი ერთეულით მეტი).

71 (რიცხვი)
← 70 71 72 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები თვით მარტივია
ქართული ოა
რომაული LXXI
ბერძნული ΟΑ´
ორობითი 100 0111
ოქტალური (რვაობითი) 107
თორმეტობითი 5B
თექვსმეტობითი 47
მორზეს კოდი – – · · ·  · – – – – 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება კენტი

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება