46 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ორმოცდაექვსი — ორმოცდამეექვსე ნატურალური რიცხვი. არის ორმოცდახუთის მომდევნო და ორმოცდაშვიდის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 46. 46 არის ლუწი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „ორმოცდაექვსი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ორი ოცი და ექვსი (იგულისხმება ორმოცზე ექვსი ერთეულით მეტი).

46 (რიცხვი)
← 45 46 47 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 2 × 23
ქართული მვ
რომაული XLVI
ბერძნული ΜϚ´
ორობითი 10 1110
ოქტალური (რვაობითი) 56
თორმეტობითი 3A
თექვსმეტობითი 2E
მორზეს კოდი · · · · –  – · · · · 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება ლუწი

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება