47 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი
(გადამისამართდა გვერდიდან ორმოცდაშვიდი)

ორმოცდაშვიდი — ორმოცდამეშვიდე ნატურალური რიცხვი. არის ორმოცდაექვსის მომდევნო და ორმოცდარვის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 47. 47 არის კენტი და მარტივი რიცხვი. სიტყვა „ორმოცდაშვიდი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ორი ოცი და შვიდი (იგულისხმება ორმოცზე შვიდი ერთეულით მეტი).

47 (რიცხვი)
← 46 47 48 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები თვით მარტივია
ქართული მზ
რომაული XLVII
ბერძნული ΜΖ´
ორობითი 10 1111
ოქტალური (რვაობითი) 57
თორმეტობითი 3B
თექვსმეტობითი 2F
მორზეს კოდი · · · · –  – – · · · 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება კენტი

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება