43 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ორმოცდასამი — ორმოცდამესამე ნატურალური რიცხვი. არის ორმოცდაორის მომდევნო და ორმოცდაოთხის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 43. 43 არის კენტი და მარტივი რიცხვი. სიტყვა „ორმოცდასამი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ორი ოცი და სამი (იგულისხმება ორმოცზე სამი ერთეულით მეტი).

43 (რიცხვი)
← 42 43 44 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები თვით მარტივია
ქართული მგ
რომაული XLIII
ბერძნული ΜΓ´
ორობითი 10 1011
ოქტალური (რვაობითი) 53
თორმეტობითი 37
თექვსმეტობითი 2B
მორზეს კოდი · · · · –  · · · – – 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება კენტი

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება