42 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ორმოცდაორი — ორმოცდამორე ნატურალური რიცხვი. არის ორმოცდაერთის მომდევნო და ორმოცდასამის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 42. 42 არის ლუწი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „ორმოცდაორი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ორი ოცი და ორი (იგულისხმება ორმოცზე ორი ერთეულით მეტი).

42 (რიცხვი)
← 41 42 43 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 2 × 3 × 7
ქართული მბ
რომაული XLII
ბერძნული ΜΒ´
ორობითი 10 1010
ოქტალური (რვაობითი) 52
თორმეტობითი 36
თექვსმეტობითი 2A
მორზეს კოდი · · · · –  · · – – – 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება ლუწი

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება