...ლითი, ლითო... (ბერძნ. lithos – ქვა) — რთული სიტყვის ნაწილი (სიტყვის თავში ან ბოლოში), რომელიც აღნიშნავს ქვასთან, ქანებთან დამოკიდებულებას. მაგ., ლითოგრაფია, ლითოლოგია, პალეოლითი, ნეოლითი.

ლიტერატურა

რედაქტირება