...გრაფია ( γράφος [graphō] — „ვწერ“, „ვხაზავ“) — რთული სიტყვის ნაწილი; შედის:

ლიტერატურა

რედაქტირება