ჰურიები (არაბ. حورية „შავთვალები“) — სამოთხის ბინადარი მშვენიერი ქალწულები, ხმატკბილი ფერიები, რომლებიც ყურანის მიხედვით მაჰმადიანთა სამოთხეში მოხვედრილ ნეტართა სულებს ართობენ.

აქლემებზე ამხედრებული ჰურიები მე-15 საუკუნის სპარსული ხელნაწერის მიხედვით

ლიტერატურა რედაქტირება