ჰონორიუსი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სახელი ჰონორიუსი შეიძლება აღნიშნავდეს შემდეგს:

ცნობილი პიროვნებები რედაქტირება

სახელმწიფო მოღვაწეები რედაქტირება

საეკლესიო მოღვაწეები რედაქტირება

სხვა რედაქტირება