ჰიფსომეტრიული რუკარუკა, რომელიც ჰორიზონტალებისა და გარკვეული სკალის შესაბამისად შეფერადებული სიმაღლებრივი საფეხურების საშალებით გვაძლევს რელიეფის ზუსტ გეომეტრიულ გამოსახულებას.

ლიტერატურარედაქტირება