ჰერაკლიუმი

მრავალმნიშვნელოვანი

ჰერაკლიუმი (ბერძ. Ἡράκλειαη, ლათ. Heraclea) — მთელი რიგი ქალაქების სახელწოდება ძველ საბერძნეთში.