ჰელმინთოლოგია — მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ადამიანის, ცხოველთა და მცენარეთა პარაზიტულ ჭიებს, ანუ ჰელმინთებს და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს. ამავე დროს, ჰელმინთოლოგია იკვლევს იმ რთულ ურთიერთდამოკიდებულებას, რომელიც მყარდება ჰელმინთსა და მასპინძელს შორის.