ჰარიანა (Haryana, hy) — შტატი ინდოეთში. ჰარიანა ინდუიზმის ცენტრია.