ჰაინრიხი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სახელით ჰაინრიხი, ცნობილი არიან გერმანიის მეფეები და "საღვთო რომის იმპერიის" შემდეგი იმპერატორები: