ჯვაროსანი

მრავალმნიშვნელოვანი

ჯვაროსანიშუა საუკუნეების ჯვაროსნული ლაშქრობების მონაწილე.

პიროვნებები რედაქტირება