ჯგუფი

მრავალმნიშვნელოვანი

ჯგუფი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ჯგუფი — ერთ-ერთი ცნება მათემატიკაში
  • ჯგუფი — სკალის ქვედანაყოფი
  • ჯგუფი — შენაერთებისა და ნაწილების დროებითი გაერთიანება
  • ჯგუფი 47 — ლიტერატურული გაერთიანება გერმანიაში

სხვა მნიშნელობები რედაქტირება