ჯამპალი (მრავალმნიშვნელოვანი)

საკუთარი სახელი ჯამპალი შეიძლება აღნიშნავდეს: