ხორხი

მრავალმნიშვნელოვანი

არსებითი სახელი ხორხი შეიძლება აღნიშნავდეს შემდეგს: