ხმაურსაზომიბგერათა ხმამაღლობის დონის საზომი ხელსაწყო. შემადგენელი ნაწილები: მიკროფონი, მაკორექტირებელი ფილტრები, ელექტრული რხევების მაძლიერებლები, კვადრატიკული დეტექტორი და ინდიკატორი.

ხმაურსაზომი

ლიტერატურარედაქტირება