ხიზანიშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ხიზანიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: