ხე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ხე შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ხე — ხანგრძლივად მცხოვრები მცენარე
  • ხე — სოფელი მესტიის მუნიციპალიტეტში
  • ხე — სამშენებლო მასალა (იგივე მერქანი)