ხახანაშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ხახანაშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: