ხაინდრავა

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ხაინდრავა შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: