ჭერემი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ჭერემი შეიძლება აღნიშნავდეს: