ჭახრაკი - დეტალების დაზგაზე, შაბლონსა და მისთანებზე დასამაგრებელი საზეინკლო და სადურგლო სამარჯვი. ჭახრაკს ასევე იყენებენ ნაკეთობათა შეწყობის, აწყობის და ა.შ. დროს. ჭახრაკი არის კავი, რომლის ერთ ბოლოში გატარებულია მიმჭერი ხრახნი. ჭახრაკს ამზადებენ ლითონისაგან ან მკვრივი მერქნისაგან.

ლიტერატურარედაქტირება