ჭაობი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ჭაობი შეიძლება აღნიშნავდეს: