ჭანჭახი

მრავალმნიშვნელოვანი

გეოგრაფიული სახელი ჭანჭახი შეიძლება აღნიშნავდეს: