ჭაბურღილი — საბურღი დანადგარებით დედამიწის ზედაპირიდან ან მიწისქვეშა გვრაბიდან ქანში გაყვანილი ცილინდრული ფორმის გვირაბი. დანიშნულების მიხედვით ჭაბურღილი არის სადაზვერვო (გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური და სხვ.), საექსპლუატაციო (ნავთობის, აირის, მინერალური წყლების მოსაპოვებელი), დამხმარე (წყლის საჭირხნი, სავენტილაციო. სადეგაზაციო და სხვ.), სპეციალური (სატამპონაჟო, სადრენაჟო და ა.შ.), ასაფეთქებელი (ფეთქებადი ნივთიერების მუხტის მოსათავსებელი) და სხვ.

ნავთობის საბადო. (a) ჭეშმარიტი ვერტიკალური სიღრმე, (b) ჭაბურღილი

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება