წყალსაცემი ჭა — წყალსაცავი ფილის ან უშუალოდ კაშხალის უკან მდინარის კალაპოტის ბეტონით მოპირკეთებული ღრმული, რომელსაც ჩვეულებრივ მართკუთხედის ფორმა აქვს. მისი დანიშნულენაა წყალგადასაშვებიდან ან კაშხალის საკეტის ქვეშიდან მომდინარე წყლის ნაკადის კინეტიკური ენერგიის ჩაქრობა კალაპოტის წარეცხვისა და დაშლის თავიდან აცილების მიზნით.

ლიტერატურარედაქტირება