წრიული ხაზი

მრავალმნიშვნელოვანი

წრიული ხაზი შეიძლება აღნიშნავდეს: