წიგნი (მოთხრობების კრებული)

„წიგნი“აკა მორჩილაძის მოთხრობების კრებული. „წიგნში“ შედის მის მიერ შექმნილი სხვადასხვა ციკლის მოთხრობები. ამ მოთხრობებში თავმოყრილია მთელი ქართული და არა მარტო ქართული ლიტერატურის ცნობილი პერსონაჟები, როგორებიცაა ლუარსაბ თათქარიძე, დოქტორი უოტსონი და სხვანი. წიგნი გამოიცა 2011 წელს.