წვერი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი წვერი შეიძლება აღნიშნავდეს: