ძვირფასი ქვების ომი

ძვირფასი ქვების ომი“ (ინგლ. The War of the Jewels) — კრისტოფერ ტოლკინის მიერ შედგენილი „შუახმელეთის ისტორიის“ მეთერთმეტე ტომი. ეფუძნება ჯ. რ. რ. ტოლკინის ხელნაწერებს.

ამ ტომში მიმოიხილება 1951 წლის „სილმარილიონის“ ხელნაწერები. წიგნში ამის გარდა შეტანილია ბელერიანდის ისტორიის ფურცლები, ჰურინის შვილების ტრაგედია, კრისტოფერ ტოლკინის განმარტებები „სილმარილიონის“ XXII თავის შედგენის შესახებ, და ქუენდების/ელდარების დისკუსია. წიგნის დასასრულს წარმოდგენილია ჯ. რ. რ. ტოლკინის მიერ შედგენილი მასალა ენტებისა და არწივების წარმოშობის შესახებ.

 • წინასიტყვაობა
 • ნაწილი პირველი. რუხი მატიანე
 • ნაწილი მეორე. გვიანდელი „ქუენტა სილმარილიონი“
  • ადამიანების შესახებ
  • ანგბანდის ალყის შესახებ
  • ბელერიანდისა და მისი სამეფოების შესახებ
  • ტურგონისა და გონდოლინის აშენების შესახებ
  • ჯუჯების შესახებ
  • ადამიანების დასავლეთში მოსვლის შესახებ
  • ბელერიანდის დანგრევისა და ფინგოლფინის დაცემის შესახებ
  • „ქუენტა სილმარილიონის“ უკანასკნელი თავები
 • ნაწილი მესამე. „ჰურინის მოგზაურობა“ და სხვა ჩანაწერები, რომლებიც არ შედის „ქუენტა სილმარილიონში“
  • I. ჰურინის მოგზაურობა
  • II. ელფვინი და დირჰავალი
  • III. მაეგლინი
  • IV. ენტებისა და არწივების შესახებ
  • V. წლების ამბავი
 • ნაწილი მეოთხე. ქუენდები და ელდარები
  • A. ძირითადი ლინგვისტური ელემენტების განხილვა.
  • B. ელფების სხვადასხვა ტერმინების მნიშვნელობა და გამოყენება და მათი ვარიაციები ქუენიზე, ტელერინსა და სინდარულზე.
  • C. კლანების-სახელები, ელდართა დანაყოფების სხვა სახელების შესახებ შენიშვნებით.
  • დანართი A. ადამიანთა ელფური სახელები
  • დანართი B. ჯუჯათა ელფური სახელები
  • დანართი C. ორკთა ელფური სახელები
  • დანართი D. *„ენის“ აღმნიშვნელი კვენი, ქუენიური და ელფური (განსაკუთრებით ნოლდორული) სიტყვები
   • შენიშვნა „ვალართა ენების შესახებ“
  • ავტორის შენიშვნა „ქუენდებისა და ელდარების“ შესახებ
  • რედაქტორების შენიშვნები „ქუენდებისა და ელდარების“ შესახებ
  • დანართი: ქუენდების გამოღვიძების ლეგენდა (კუივიენიარნა)
 • სარჩევი

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება