ციხისჯვარი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ციხისჯვარი შეიძლება აღნიშნული იყოს: