ცივწყარო (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ცივწყარო შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ცივწყარო — მთა არსიანის ქედზე, ხულოს მუნიციპალიტეტში;
  • ცივწყარო — სოფელი ხაშურის მუნიციპალიტეტში;
  • ცივწყარო — სოფელი დუშეთის მუნიციპალიტეტში.