ცენტრალური აფრიკა

ცენტრალური აფრიკა მდებარეობს აფრიკის კონტინენტის ცენტრალურ ნაწილში. მის შემადგენლობაში შედიან ქვეყნები:

ცენტრალური აფრიკის ქვეყნები
  ცენტრ. აფრიკა (გაეროს სუბრეგიონი)
  გეოგრაფიული, შეიცავს ზემოთ ხსენებულსაც