ცარიზმი – სახელისუფლებო სისტემა რომლის სათავეში დგას ცარი, მონარქი ფართოდ შეუზღუდავი უფლებებით. უფრო ხშირად ცარიზმის ქვეშ იგულისხმება სახელმწიფო რეჟიმი რუსეთში 1480–1917 წლებში (თუმცა ეს გამოყენება ტექნიკურად მართებულია მხოლოდ 1721 წლამდე, რის შემდეგაც რუსეთის მონარქები ატარებდნენ იმპერატორის ტიტულს).

ka:რუსული ავტოკრატია