ცარიელი სიმრავლე

ცარიელი სიმრავლე — ცნება სიმრავლეთა თეორიიდან და ეწოდება სიმრავლეს, რომელიც ელემენტს არ შეიცავს.

განმარტებარედაქტირება

 

ანუ, M ცარიელია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა არ მოიძებნება ელემენტი, რომელიც მას ეკუთვნის.

თვისებებირედაქტირება

ცარიელი სიმრავლე არის ნებისმიერი სიმრავლის ქვესიმრავლე.

  •  

სიმრავლე ცარიელ სიმრავლესთან გაერთიანებით არ იცვლება.

  •  

ცარიელი სიმრავლე ნებისმიერ სიმრავლეთან თანაკვეთისას გვაძლევს ცარიელ სიმრავლეს.

  •  

ნებისმიერი სიმრავლისა და ცარიელ სიმრავლის დეკარტული ნამრავლი გვაძლევს ცარიელ სიმრავლეს.

  •  

ცარიელი სიმრავლის ერთადერთი ქვესიმრავლე ისევ ცარიელი სიმრავლეა.

  •  

ლიტერატურარედაქტირება

  • Halmos, Paul, Naive Set Theory. Princeton, NJ: D. Van Nostrand Company, 1960. Reprinted by Springer-Verlag, New York, 1974. ISBN 0-387-90092-6 (Springer-Verlag edition). Reprinted by Martino Fine Books, 2011. ISBN 978-1-61427-131-4 (Paperback edition).
  • Jech, Thomas (2002), Set Theory, Springer Monographs in Mathematics (3rd millennium რედ.), Springer, ISBN 3-540-44085-2
  • Graham, Malcolm (1975), Modern Elementary Mathematics (2nd რედ.), New York: Harcourt Brace Jovanovich, ISBN 0155610392